image_pdfimage_print
دوره های آموزشی

با شخصیت شناسی آرکتایپی ، تحول بزرگ زندگیتان را آغاز کنید- دوره سال ۹۴

شخصیت شناسی آرکتایپی ( کهن الگویی) شیوه ایست منحصر به فرد که انرژیهای روانی مردانه و زنانه را معرفی میکند. با یادگیی این مفاهیم که برگرفته از آثار پروفسور یونگ است ، بهتر خواهیم زیست و به مردم و مشتریان و همسر و خانواده خویش کمتر آسیب خواهیم زد و بهتر خدمت خواهیم کرد

رازهای زنانگی

حتمالا آخرین نادانی که ادعا کرده است “زنان” را میشناسد ، متعلق به دوران دایناسورهاست ! با اینحال درباره ” زنانگی” و رازهایش میتوان سالها کرد و لذت برد.

پروفسور یونگ میگوید : “زنانگی امریست که متاسفانه خود زنان نیز بدان واقف نیستند چه رسد به مردان”

دوره های آموزشی

تو عاشقی یا مهرطلبی ؟ ( سمینار وابستگی سالم و ناسالم و مهرطلبی) ۱۴ خرداد

دائم تماس میگیرد ، پیشنهادهای خوب برای حفظ رابطه از اوست ، به روی خود نمی آورد که طرفش هی کلاس الکی میگذارد…سعی میکند رابطه را نگه دارد و اخم تخم های بیخود طرف را تحمل کند…اینجا رسما یک باجگیری عاطفی در حال وقوع است و ما به یک مهرطلب روبرو هستیم که فکر میکند آدم صبوری است

دوره های آموزشی

سمینار به تعویق اندازی ،اهمال کاری سه شنبه ۵ خرداد

از مواجهه با یک مسئول طفره می روید؟ باید با رئیستان رو برو شوید اما به تعویق می اندازید. باید درخواست اضافه حقوق کنید اما طفره می روید؟

همیشه برای شام بیرون، میهمانی خانوادگی، پس دادن بازدید عید و … وقت ندارید؟
رژیم غذایی و ورزشتان را به “شنبه” موکول می کنید؟

انتخاب و ازدواج

آیا ” مرد شایسته ” یک هذیان است ؟

از بیان احساساتش نمیهراسد، جرات ابراز عشق دارد و دلیر وادی عشق است ، پای عشق خیلی حساب کتاب نمیکند ، حداقل اگه بناست چند باری عاشق شود ، اونجا اهل قمار است
– شیربرنج نیست ، هپلی و شلخته نیست ، به جذابیت ظاهری و رفتاریش اهمیت میدهد ، تو ظاهرش وا نداده و بلد است چه موقع عین ببر وحشی از حریمش مراقبت کند

دوره های آموزشی

سمینار مهرطلبی و باج گیری عاطفی (در شیراز)

برخی از خصوصیات مهرطلب ها:

_ به راحتی اظهارنظر نمی کند. با ابهام صحبت می کند و به محض مخالفت دیگران سریع تغییر موضع می دهد.

سعی کنید در مواجهه شدن با چنین موقعیتی، اصل منظور شخص را از او بپرسید و اجازه ندهید که مبهم گویی کند. (وقتی کسی مبهم حرف می زند، به فکر آینده ارتباطی تان هم با او باشید)