image_pdfimage_print
سفر و سایه

سفر زندگی – مجوز سقوط یا صعود- درس نوشته هشتم

یک خواهر، مادر یا برادر و پدر بد داشتن، مجوزی برای بد زیستن یا تن دادن به اجبار نیست. آدمهای زیادی در تاریخ هستند که صرف اینکه برادر کسی بودند، برایشان بهانه ای نشده است که به خفت تن بدهند. بسیاری از انسان های بزرگ هستند که یک اشتباه در زندگی، برایشان مجوز ادامه آن اشتباه تا ابد نبوده است. با دستکاری زخم، زخم خوب نمی شود

آنچه پدر و مادرتان به شما نگفتند : وقتی زیبا نیستم ، غصه میخورم

بذارید بی حاشیه بگم من هیچوقت از چهره ی خودم راضی نیستم. نقصی توی صورتم دارم که هنوز نتونستم باهاش کنار بیام تا یه زمانی این احساس با یکسری موفقیت های تحصیلی و هنری جبران میشد. یا حداقل حواسم پرت میشد.

پیش نویس زندگی

کارگاه پیش نویس زندگی ۹۳ از عموم علاقه مندان ثبت نام میکند

روشنک ۲۸ ساله است و در حال جدا شدن از همسرش است. وقتی سر کلاس از کودکی و نوجوانی و دوران بعد از ۲۰ سالگی اش صحبت میکند، به نظر میرسد که یک الگوی تکرار شونده در زندگیش در حال ادامه است……

سفر و سایه

سفر زندگی ، جلسه متن خوانی کتاب بیداری قهرمان درون

از کلیه دانشجویان کلاس سفر زندگی ۹۳ و سفر قهرمانی سالهای قبل دعوت میکنیم برای جلسه متن خوانی کتب جدید و تماشا و تحلیل فیلم مرتبط به خانه توانگی تشریف بیاورند

نام کتاب : بیداری قهرمانی درون- کارول پیرسون- ترجمه فرناز فرود- نشر کلک ازادگان