image_pdfimage_print
سفر و سایه

مباحثی آزاد در حوزه سفر زندگی

دکتر شیری قصد دارد سلسله سخنرانی هایی آزاد ( بدون پیش نیاز ) درباره مفاهیم انسان شناسی و روانشناسی و فرهنگ ارائه کند. سعی او در این دوره ها ایجاد مسیری نرم در روح انسان برای لذت بردن از زندگی و اندیشمندی است .

فردیت ، زیباییها و دره های سهمگین ( ۳ جلسه )
رویارویی روح زنان با پدر – عبور از زخم پدر – دختری (۱ جلسه )
تنهایی های زنان پس از موفقیت ، رویارویی با انرزی مردانه ( ۲ جلسه )
زنانگی ، بازیافت عشق و سمهای افرودیت ( ۲ جلسه )
عقده مادر MOTHER COMPLEX ( دو جلسه )

سفر و سایه

بخشهایی از درس گفتارهای دکتر شیری در سفر قهرمانی ۹۰

*یادمان باشد که مرد و زن با هم برابر نیستند ، متفاوتند ، نه متفاوت در عقل و روح بلکه در جسم و روان.

* قبل از اینکه تلخی های زندگی را به قدری تیره ببینیم که همه امیدهای ما را از ما بگیرد، لازم است بپذیریم که اساسا زندگی انتخاب های ساده برابر ما قرار نمی دهد یا حداقلش این است که در مواردی مثل رشته تحصیلی یا ازدواج یا مهاجرت یا نحوه دینداری ، آدمی با انتخاب های متعدد و پیچیدگی های مختلفی روبروست. در این صورت باید در حد ممکن تقلا کرد نه آنقدر که آدم از خود زندگی باز بماند که نتواند با محبوبش یا رفیق جینگش یه چایی بخورد و به ریش دنیا بخندد!