image_pdfimage_print
دغدغه های اجتماعی

حسینی (ع)که خرافه نیست

در دروان سختی به سر میبریم

از سویی نام حسین و ابوالفضل بردن نشانه عوام زدگی است ، از سویی رفتارهای افراطی و پر از غلو بعضی از دوستان باعث دلزدگی عده ای دیگر از دین و حسین و عزاداری و…شده از سویی بعضی متعصبین مذهبی با افراط در رفتارهای عزاداری خرافی خود باعث شده اند دین زدگی در بعضیها ایجاد بشود و دیگر نتوان به راحتی از حسین بن علی حرف زدو به صد تا چیز محکوم نشد !

بر کدام حسین باید امروز ایستادگی کرد ؟

دل نوشته

خلاصه درس های دکتر شیری در روز تاسوعا(سال ۹۱)

“امام حسین ( ع) قدرت تشخیص دارند . جابجا در نامه های خود از حق و باطل صحبت میکنند. ناصر الدین شاه ۵۰ سال حکومت کرد و اهتمامی عظیم داشت به تکیه دولت و مراسم ایینی بزرگداشت سید الشهدا ولی با مردمانش چه کرد ؟ حقارت و نفود دول روس و انگلیس و یغمای مملکت و….

نامی دیگر در این بین میدرخشد :