با آدم ضعیف تر از %A

image_pdfimage_print
با آدم ضعیف تر از خودت که پینگ پونگ بازى کنى،
بعد نیم ساعت بازیت به گند کشیده میشه؛
براى قدرت بیشتر نباید حتى یک دقیقه با آدمهاى بی انگیزه و شکست خورده و نق نقو ، وقتت را حروم کنى.
با افراد همیشه نالان و ضعیف معاشرت نکن
بازی قدرت