اسلایدهای درس ” روانشناسی اجتماعی” تا پایان جلسه سوم

به لطف الهی و همت اندیشگاه کتابخانه ملی ایران و همکارانمان در خانه توانگری ، هر جلسه روانشناسی اجتماعی با استقبال بیشتری از قبل ادامه می یابد. همکاران ما مشغول تهیه کلیه فایلهای صوتی و تصویری برنامه برای کسانی اند که فرصت نداشته اند در این برنامه حضور یابند

در ضمن جلسه چهارم سه شنبه بعد ساعت 14 در ساختمان کتابخانه ملی ایران ( اتوبان حقانی به سمت ونک، خروجی استخر کشوری) برگزار خواهد شد

Slide2Slide4 Slide5

Slide6

Slide3

Slide8

Slide13

Slide14

Slide15

Slide19

Slide23

Slide24

Slide25Slide26