بی عشقی ، “نداشتنِ” تلخیست.

بی عشقی ، “نداشتنِ” تلخیست. 
یکی باید باشه غیر خودمون که به خاطرش حسودی کنیم و واسش یقه پاره کنیم ؛
به بهانه اش ، دعای سر قنوت را بلند تر بخوانیم و عطر شعر مولوی و طعم کتاب کریستین بوبن را بفهمیم ؛ 

h2575_mahtab22
———————————————————
4 سال پیش در چنین روزی تو سایتمون ، درباره عشق مقاله ای آسیب شناسانه نوشتیم و آن مادرمرده فرداش فیلتر و دو ماه بعد با اخذ تعهد مکتوب، دوباره احیا شد ! میگفتن که سیستمهایی نصب شده تو فیلترینگ که هوشمنده کلمه را ببینه میزنه ! اونجا بود که فهمیدم هوشمند بی عقل یعنی چی! کلمه “Val” از نظر بعضی افراد نماد فرهنگ غرب بود در حالیکه “عشق” نماد انسان است چه 14 فوریه باشه و  V ، چه 29 بهمن و سپندارمزگان !
دلم برای اونایکه که امروز و بقیه 354 روز سال ، به گلی و کارت و شکلاتی شاد نمیشوند گرفته ، بیشتر دلم گرفته که اوناییکه کسی را ندارند یا از دست داده اند که ارزش گل گرفتن داشتند…
دلم گرفته برای اوناییکه واسه ابراز عشقشون ؛ ماههاست فقط حساب کتاب میکنند دریغ از یه ارزن دلیری ! 
ابتهاج میگفت “باید عاشق شد و رفت” و خوب چیزی گفته
البته که عشق یکسره موجب دردسره، 
البته که حساب عاشقی و ازدواج را باید با هم کمی تفکیک کرد
البته که عاشق یه پفیوز نباید شد
البته که عاشقی شیرجه زدنه و وای به حال شیرجه زنی که شنا بلد نباشه
ولی ؛
بی عشقی ، “نداشتنِ” تلخیست. 
یکی باید باشه غیر خودمون که به خاطرش حسودی کنیم و واسش یقه پاره کنیم ؛
به بهانه اش ، دعای سر قنوت را بلند تر بخوانیم و عطر شعر مولوی و طعم کتاب کریستین بوبن را بفهمیم ؛ 

تلفنی واسش شعر ” بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم ” را بخوانیم و  از صدای نفسش اون ور خط بفهمیم حظ کرده

یکی باید باشه به بهانه اش
باشگاه بریم ، قشنگتر بپوشیم ، سوت بزنیم و 
تو جاده آهنگِ ” یکی را دوست دارم” معین را بلند بخونیم ،
و بعضی غروبها به یادش آهنگ همایون زمزمه کنیم :” نبسته ام به کس دل…”
یکی باید باشه که نگهش داریم 
باید عاشق شد و ماند .
————————————————-
14 فوریه- 25 بهمن