دست شیطان را گرفتم- کریستین بوبن

انسان شادکاماحتمالا هر کسی را دوست داریم ، لازم است برایش چندسطری از کریستین بوبن بخوانیم ، برای من که طور دیگری هم بود ؛ قصه مال 12-13 سال پیشه که کتاب” فراتر از بودن” او را خواندم و متحیر ماندم ، الان میگم برای اینکه بفهمم دوست داشتن ،درون خودم چه معنی میدهد از بوبن یه کم یاد گرفته ام. همه اینها بهانه ای شد که کتابهای جدید منتشر شده اش را به ترجمه خانم فرزانه مهری، برای تان اینجا بگذارم که نشر ثالث به چشمان همه ما هدیه داده است.عصر زمستونی تون با این کتاب کوچک و لذیذ ، گرم و روشن باشه. اگر جملات خوبی از این فرانسوی روستا نشین سراغ دارید ، به من نیز یاد دهید