دی وی دی “رازهای زنانگی “

anonce

شخصیت زنان بر چهار پایه استوار است و تعادل بین این چهار انرژی است که شادابی و طراوت را در یک زن حفظ می کند .

zananegi t2

1-انرژی مادری

2-انرژی جذابیت(هتایرا)

3-انرژی تکاپو(آمازون)

4-انرژی بانویی(مدیال)

دکتر شیری طی دو سخنرانی در شهرداری منطقه 9 تهران،به تبیین انرژی های چهارگانه در زنان می پردازد و سپس با بیان مثال های ملموس و با توضیح حالات افراط،تفریط و نرمال هر انرژی، به بعضی سوالات ذهنی شما درباره پیچیدگی های دنیای درونی زنان پاسخ می دهد.

سفارش 02188847593

==============================================

دی وی دی شب قصه توانگری (2) از راه رسید .

دی وی دی شب قصه توانگری 2

dvd شب قصه اول

 

 

 

 

 

معنای زندگی دکتر عشایری- دکتر شیری

 دی وی دی دکتر عشایری و دکتر شیری پیرامون تربیت خلاق

دی وی دی (۲) دکتر شیری و دکتر عشایری پیرامون معنای زندگی

DVD جدید استاد عجمی و دکتر شیری درباره معنای زندگی

مهارت انتخاب همسر دکتر شیری

برنامه های منتخب تلویزیونی دکتر شیری (۱۱ برنامه)

بالاخره DVD برنامه “این راه نزدیک است” رسید.