دست نیافتنی ۲۰۱۲

فیلم فرانسوی UNTOUCHABLE محصول 2012 است و موفقیتی حیرت آور بدست آورده است ! دومین فیلم پر بیننده فرانسوی تاریخ باکس آفیس فرانسه !

موضوع فیلم واقعی است بر اساس کتابی نوشه یک عرب تبار فرانسوی به اسم : “You Changed My Life” by Abdel Sellou

داستان : یک مرد میانسال تمام فلج ولی ثروتمند دنبال استخدام یک نفر به قصر خوداست برای انجام کارهای فردی و در این بین این مرد جوان سنگالی آرس تایپ اقدام به مصاحبه شغلی میکند و داستانهای فیلم شروع میشود و شما را به عمق لدت فرو میبرد