سایت دکتر شیری

همه مطالب پیش نویس زندگی

image_pdfimage_print
یکی از زیباترین و در عین حال سخت ترین بخشهای نظریه تحلیل رفتار متقابل بحث پیش نویسهای زندگی life scripts است ، پیش نویس زندگی اشاره دارد به اینکه ما از سن کم وارد یک الگوی ناخوداگاه میشویم که بقیه سرنوشت ما را رقم خواهد زد .سه پیش نویس اصلی زندگی عبارتند از :افسردگی یا پیش نوس بدون عشق دیوانگی یا پیش نویس بدون فکر اعتیاد یا پیش نویس بدون لذت بیشتر بخوانید

دوره کارکردن بر سایه شخصیتی personality shadow از ابزار روانکاوان عمقی و تحلیل رفتار متقابل و معارف کهن فرزانگان استفاده میکند تا رویارویی با سایه را فراهم آورد. بیشتر بخوانید

هر کسی داستانی در زندگی دارد که آنرا در پیش میگیرد به اسم پیش نویس زندگی بیشتر بخوانید

روشنک 28 ساله است و در حال جدا شدن از همسرش است. وقتی سر کلاس از کودکی و نوجوانی و دوران بعد از 20 سالگی اش صحبت میکند، به نظر میرسد که یک الگوی تکرار شونده در زندگیش در حال ادامه است...... بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp