سایت دکتر شیری

همه مطالب پیش نویس زندگی

image_pdfimage_print
saye1ok
دوره کارکردن بر سایه شخصیتی personality shadow از ابزار روانکاوان عمقی و تحلیل رفتار متقابل و معارف کهن فرزانگان استفاده میکند تا رویارویی با سایه را فراهم آورد. بیشتر بخوانید

هر کسی داستانی در زندگی دارد که آنرا در پیش میگیرد به اسم پیش نویس زندگی بیشتر بخوانید

پیش نویس زندگی
روشنک 28 ساله است و در حال جدا شدن از همسرش است. وقتی سر کلاس از کودکی و نوجوانی و دوران بعد از 20 سالگی اش صحبت میکند، به نظر میرسد که یک الگوی تکرار شونده در زندگیش در حال ادامه است...... بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp