سایت دکتر شیری

همه مطالب پیش نویس عاطفی

image_pdfimage_print
saye1ok
دوره کارکردن بر سایه شخصیتی personality shadow از ابزار روانکاوان عمقی و تحلیل رفتار متقابل و معارف کهن فرزانگان استفاده میکند تا رویارویی با سایه را فراهم آورد. بیشتر بخوانید

script
· 1-سایه های رابطه عاطفی ( مردن به خاطر عشق ، در جستجوی پدر و مادر ، عشق اول ، رنج کشیدن برای جلب عشق )2-پیش نویسهای عاطفی · بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp