image_pdfimage_print
پیش نویس زندگی

پیش نویس های زندگی در تحلیل رفتار متقابل

یکی از زیباترین و در عین حال سخت ترین بخشهای نظریه تحلیل رفتار متقابل بحث پیش نویسهای زندگی life scripts است ، پیش نویس زندگی اشاره دارد به اینکه ما از سن کم وارد یک الگوی ناخوداگاه میشویم که بقیه سرنوشت ما را رقم خواهد زد .

سه پیش نویس اصلی زندگی عبارتند از :

افسردگی یا پیش نوس بدون عشق
دیوانگی یا پیش نویس بدون فکر
اعتیاد یا پیش نویس بدون لذت

پیش نویس زندگی

کارگاه “رویارویی با سایه های شخصیتی “PERSONALITY SHADOWS” سال ۹۴- کد الف و ب هر دو ثبت نام میکند

دوره کارکردن بر سایه شخصیتی personality shadow از ابزار روانکاوان عمقی و تحلیل رفتار متقابل و معارف کهن فرزانگان استفاده میکند تا رویارویی با سایه را فراهم آورد.

پیش نویس زندگی

کارگاه پیش نویس زندگی ۹۳ از عموم علاقه مندان ثبت نام میکند

روشنک ۲۸ ساله است و در حال جدا شدن از همسرش است. وقتی سر کلاس از کودکی و نوجوانی و دوران بعد از ۲۰ سالگی اش صحبت میکند، به نظر میرسد که یک الگوی تکرار شونده در زندگیش در حال ادامه است……

نیمه تاریک وجود،معرفی کتاب

سیزده سال پیش، روزی خود را بر سنگفرش مرمرین و سرد حمام یافتم.بدنم درد میکرد و نفسم بدبو بود.شبی دیگر آکنده از خوشگذرانی ومصرف مواد مخدر و در پی آن داشتن حالت تهوع را سپری کرده بودم.برخاستم و خود را در آینه نگاه کردم.

دوره های آموزشی

سایه های پیشرفته

ماههاست که با ما ، کارکردن با سایه های شخصیت را شروع کرده اید و در رویارویی با درون ، پنجه در پنجه سخت ترین خاطرات و رنجها کردید.

اکنون وقت به ثمر نشستن نهایی بذریست که ماهها پیش با هم کاشتیم و آن رویارویی نهایی با سایه های شخصیت و بهره بردن از انرژی نهفته آنان است در چالشهای زندگی

طول دوره پیشرفته : شش سمینار در ۳ روز برای اولین بار