image_pdfimage_print
دوره های آموزشی

دوره سفر زندگی ۳ بدون پیش نیاز ثبت نام میکند

عقده مادر MOTHER COMPLEX چیست و چگونه عقده مادر میتواند یک زندگی را نابود کند ؟
چرا عقده مادر تا همیشه زندگی ما را تهدید میکند؟
چرا آرکتایپ FOOL ( ابله درون ) برای تعادل زندگی ما لازم است ؟
مرد شدن سه مرحله ای ( رابرت جانسون )
پرسشهای زندگی ، رضایت از زندگی

دوره های آموزشی

همسفر تنها نرو ( ثبت نام )

در قزوین مراسمی داریم به نا آستانه بوسان که سنتی عجیب دارد. پسر صبح عروسی در خونه دختر میرود که او را به آرایشگاه و عکاسی و …ببرد. خانواده عروس صبحانه مجللی به داماد جدید میدهند و داماد چهارچوب در خانه پدرزن و مادرزن را بوسه میزند به پاس زحمتی که در همه این سالها برای پرورش این دسته گل کشیده اند ، نگاه مادر در پایان ای مراسم و وقتی دخترش را روانه آرایشگاه میکند ، عجیب پر معناست. بخشی از سفر زندگی این دو زن آغاز میشود، دختر در مسیر فردیت و مادر در مسیر یافتن خرد فقدان

سفر زندگی

ثبت نام پرخاطره ترین کلاس دکتر شیری

ما بارها از بهشتهای زندگی بیرون می افتیم ، درست مثل حضرت آدم و حوا و سپس ظاهرا سفری آغاز میشود. مثالهای زیر از واقعیتهای زندگی مردمانی از جنس خود ما نقل میشود که درست در بین ما رخ داده است نه در کتب و مجلات