همه مطالب شخصیت شناسی

شخصیت شناسی آرکتایپی ( کهن الگویی) شیوه ایست منحصر به فرد که انرژیهای روانی مردانه و زنانه را معرفی میکند. با یادگیی این مفاهیم که برگرفته از آثار پروفسور یونگ است ، بهتر خواهیم زیست و به مردم و مشتریان و همسر و خانواده خویش کمتر آسیب خواهیم زد و بهتر خدمت خواهیم کرد بیشتر بخوانید

دکتر شیری و خانم علی اکبری و دکتر اکبری تدریس در 15 سمینار بیشتر بخوانید

بر اساس نظریه یونگ، زمانیکه ما بیداریم یکی از دو کار زیر را انجام می دهیم: جمع آوری اطلاعات (با استفاده از ترجیحات حسی Sensing و شهودی iNtuition) یا تصمیم گیری (با استفاده از ترجیحات تفکری Thinking و احساسی Feeling). این دو کار منجر به ایجاد چهار الگوی رفتاری می شود که نحوه کارکرد ذهن انسان ها را تشریح می کند و عبارتند از : ST، SF، NF و NT. با آگاهی از این مساله که یکی از این چهار الگو، الگوی مورد دلخواه و پسند ماست، سه شیوه متفاوت دیگر نیز وجود دارد که ما می توانیم با تغییردادن و انعطاف دادن شیوه کنونی خود با آن الگوها، ارتباط بهتری را با دیگران برقرار کنیم. بیشتر بخوانید

چرا شخصیت شناسی : احتمالا جذاب ترین بخش روانشناسی عمقی ، مباحث شخصیت شناسی است و چه بسا بتوان کاربردی ترین بحثهای ما را نیز در خانه توانگری ، مهارتهای شخصیت شناسی دانست بیشتر بخوانید

کلاسی درباره انواع شخصیتهای زنانه و شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک و بهبود آنها بیشتر بخوانید

آیا میتوان یک مرد را شناخت ؟ احتمالا از پیچیدگی روان مردان اطلاع ندارید که زود نظر میدهید. مردان حداقل 8 تیپ شخصیتی مختلف دارند که هر یک ویژگیهای خاص خود را دارند و دسته بندی آرکتایپی مردانه ما را به تقسیم بندی 8 گانه مردان میرساند · برادر شما اینقدر مودب و قانون مدار است که دائم گیر دخترهای گرگ می افتد ( آپولو ) · پدر شما ، بسیار از شما حمایت عاطفی میکند طوریکه گاهی اوقات میترسید از چسبندگی عاطفی او به خودتان ( پوزیدون) · شما نامزدی داشته اید بسیار از نظر فیزیکی آماده و ورزشکار و اگر روزی 2 ساعت ورزش نمیکرد ، افسرده میشود ( آرس ) بیشتر بخوانید