image_pdfimage_print

بیلیارد و زندگی

من بیلیارد را دوست دارم به خاطر دلایل استعاری زیر….شایدم اصلا اینها فقط برداشتهای خودم باشه و هیچ ربطی به بازی اصلی نداشته باشه ولی یه بار خوندنش باعث میشه […]

دوره های آموزشی

دوره نبوغ زندگی

“نبوغ زندگی” بدرد چه کسانی میخورد ؟

آیا قصد دارید واقعا توانگر شوید؟ یا بیشتر حرفش را میزنید؟
آیا از کارهای نیمه تمام ، تصمیم گیریهای نصفه نیمه خسته شده اید؟
آیا رویایی شغلی و مالی در سر دارید که مدتهاست فقط بدان دلخوشید بودن اینکه کاری بکنید؟
آیا در شغلی هستید که فکر میکنید عمرتان را حرام دارید میکنید و معتقدید در شغلی دیگر خودواقعی و موثرتان را خواهید یافت اما جرات تغییر ندارید ؟
آیا دانشجو هستید و میخواهید بدانید چه کار کنید که از هم قطاران خود در کار واشتغال و خلاقیت پیشی بگیرید ؟
آیا به توسعه موقعیت کاری خود میاندیشند و با فرصتهای اندک خود ،دنبال آموزشهای خاص هستید
اگز بازاریابی و فروش جزو علائق شماست
ما نبوغ زندگی را به این علت طراحی کردیم که به چنین سوالاتی پاسخ بدهیم