سایت دکتر شیری

همه مطالب نظرات دانشجویان فارغ التحصیل را بخوانید

image_pdfimage_print
محمود ۳۳ ساله دانشجوی دوره پاییز ۹۰ :کلاس “مهارت انتخاب و ازدواج” خیلی از پیش فرضهای من را راجع به مقوله ازدواج اصلاح کرد. نیلوفر ۲۸ ساله حسابدار دوره زمستان ۹۰ :شاید بهترین اتفاقی که در کلاس افتاد ، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ انتهایی بود که با حوصله به بحثهای جدی بچه ها میپرداختید و بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp