image_pdfimage_print
ارتباط

خیانت از کجا آب میخورد ؟

«هر آدمی یک خائن درون دارد که جایی پهلوی کودک درونش زندگی می‌کند و برخلاف کودک درون باید جلوی ابراز وجودش را گرفت. این یعنی هر آدمی ممکن است مرتکب خیانت بشود. پس این موضوع همیشه پرهیجان فیلم‌های خانوادگی و عامل مهم اکثر طلاق‌های عاطفی و دادگاهی، ممکن است در هر زندگی‌ای رخ بدهد

انتخاب و ازدواج

آیا ” مرد شایسته ” یک هذیان است ؟

از بیان احساساتش نمیهراسد، جرات ابراز عشق دارد و دلیر وادی عشق است ، پای عشق خیلی حساب کتاب نمیکند ، حداقل اگه بناست چند باری عاشق شود ، اونجا اهل قمار است
– شیربرنج نیست ، هپلی و شلخته نیست ، به جذابیت ظاهری و رفتاریش اهمیت میدهد ، تو ظاهرش وا نداده و بلد است چه موقع عین ببر وحشی از حریمش مراقبت کند

اجتماعی

چگونه از چشم یک مرد شایسته بیفتید ؟ دو قانون

مرد شایسته ، در زندگیش به اندازه کافی جنگیده ، زنان زره پوش را میبیند ، درک میکند ، میستاید ولی بعید است آنها را بیش از “همکار” خود انتخاب کند. ” همسری” متعلق به زنیست که بلد است زره را به موقع از تن در آورد و اجازه دهد مرد ، مسوولیتهای جدی و فرسایشی سکانداری خانواده را به عهده بگیرد ؛

دامی نهاده ای و گرفتار میکنی

الان که میخواهیم برویم سراغ یک متخصص پوست ، از بقیه چارتا سوال میپرسیم که کار طرف چطور بوده ف مطبش که میرویم به پوست و موی خودش هم نگاه میکنیم که خیالان راحت تر شود و با درمانگر ارتباط بهتری بزنیم . مردمان در طول تاریخ با دیدن انبیا و اخلاقشان تصمیم به پذیرفتن حرفهای ایشان میگرفتند.

انتخاب و ازدواج

دختری هستم سرگشته بین ماندن یا بازگشت به ایران

اما عبارت ” ازدواج خوب” مفهومی نشه که گولت بزنه ، ازدواج خوب یعنی با کسی وارد زندگی بشی که بتونی ظرف ۲۰-۳۰ سال آینده آرامش و رشدو پیشرفت دو نفره تجربه کنی، به عبارتی خلق کنی. درباره یه مفهوم از قبل آماده صحبت نمیکنم که یهویی از توی تخم مرغ شانسی بزنه بیرون