سایت دکتر شیری

همه مطالب خلاصه مطب

image_pdfimage_print
قوانین جدایی را باید بلد بود تا جست بیشتر بخوانید

از اولی که نشسته تو مطب با هوش خوبی که داره و تحلیلهای مختلفی که از درمانگران دیگه یاد گرفته ، لیستی از افراد مقصر در زندگیش یافته و داره هی اونها را تحلیل میکن بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp