image_pdfimage_print
دپارتمان مطالعاتی نبوغ

آیا شوک سقوط ارز و مسکن در تیر ۹۲ رخ میدهد ؟ تحلیل آقای موفق را اضافه کردیم

نوع سقوط برای نرخ ارز پیش بینی می شود، سقوط کوتاه مدت و سقوط میان مدت. آنچه که اکنون جاری است، در حوزه سقوط کوتاه مدت است اما سقوط اصلی و تأثیرگذارتر، سقوط میان مدت است که از حدود تیر ۹۲ به بعد به دلایل ساختاری و ناشی از عرضه و تقاضا و به صورت اجتناب پذیر اعمال خواهد شد.

نبوغ زندگی(کارآفرینی و ثروت)

قدم اول برای مدیریت مالی زندگی خود را بردارید ( ادامه کلاس نبوغ زندگی بدون پیش نیاز)

کثر مردم با آغاز سال نو، نو نوار میشوند. اول از منزل و دفتر کار و …بعد اگر توانگر باشند به درون خود نیز میرسند و این مفهوم عید کردن است. دوره نبوغ زندگی بهانه ایست برای بعضی نو کردنهای پرفایده و کم هزینه