image_pdfimage_print

مردمان خوب این دیار( طنز آذربانو)

مامانم گفت میای بریم خرید یه کم خورده ریز بخریم؟ گفتم نه! و او رفت!
اندکی بعد زنگ در با شدت زده شد. گفتم بله گفت باز کن! گفت میوه هارو بذارم تو! درو زدم گفتم بهرحال نعمت خداست، روزی ماست حتما. از تو چشمی دیدم چندتا پلاستیک گذاشته شد داخل پایین پله ها و در بسته شد

جالب

با “چرا” شروع کن

هیچکدام از چیزهایی که می‌گویم عقیده شخصی من نیست، بلکه همه اینها ریشه در علم زیست‌شناسی دارد. نه روان‌شناسی، بلکه زیست‌شناسی. اگر نگاهی به ساختار مغز بیندازیم می‌توان آن را به سه بخش تقسیم کرد که با سه بخش دایره طلایی کاملاً همخوانی دارد.

جالب

مردمان خوب این دیار خانه خرد

سالهاست که از مشتریان ثابت کتابفروشی امام واقع در چهارراه دکترا در مشهد هستم و به نظرم نمی توان مشهدی بود و اهل کتاب و قلم، اما این “خانه خرد” رو نشناخت و البته میزبان گرامی و خردمند اون… آقای رجب زاده رو، شخصیتی درونگرا، باهوش و خستگی ناپذیر که با روی خوش و لبخند ملیح همیشگی شان انرژی زیادی به مراجعین می دهند.