image_pdfimage_print
MBTI

اخذ مدرک PROFESSIONAL PRACTITIONER در MBTI STEP I&II توسط دکتر شیری از مرکز جهانی CPP

با مسرت اعلام میکنیم در راستای ارتقای عالی استانداردهای آموزشی خانه توانگری طوبی ، دکتر علیرضا شیری در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ موفق به اخذ موفقیت آمیز مدرک بین المللی مربی حرفه ای MBTI- STEP I&II از موسسه امریکایی CPP ارگان جهانی و رسمی MBTI ؛ پس از کارگاه ۴ روزه و پاس کردن آزمونهای مربوطه گشت.

دوره های آموزشی

دوره زمستانه مهارت شخصیت شناسی MBTI ثبت نام میکند (سیزدهمین دوره)

در این کارگاه آموزشی ، با یکی از مشهورترین ابزار علمی دنیا در زمینه شناخت توانمندیهای شخصیتی آشنا میشوید و درخواهید یافت که ۱۶ تیپ شخصیتی در دنیا وجود دارد که در ۴ مشرب دسته بندی میشوند