image_pdfimage_print
معرفی فیلم و کتاب

معرفی فیلم HOPE SPRINGS -2012

روابط زناشویی همیشه در معرض آسیبهایی هستند که در هر دوره اش فرق دارد .یکسال اول ، ۵ سال اول ، بعد از تولد اولین فرزند… کار کردن روی ازدواج یکی از سخت ترین پروژه هایی است که احتمالا مردان در میانسالی با آن مواجه میشوند .