image_pdfimage_print
وبلاگ

دانه ای که میکاری ، کجا خواهد رست؟

فکر کنم سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ بود که در کلاسهای نظریه روانشناسی روابط موضوعی object relation خانم دکتر اخوان شرکت کردم که مفاهیمش برام سخت بود منجر شد به حضورم در جلسات سوپرویژن دکتر تورج مرادی( جلساتی که دکتر آموزش دهنده مراجع را ویزیت میکند و دانشجو از پشت شیشه جریان درمان را یاد میگیرد