سایت دکتر شیری

همه مطالب ارسال‌شده در برچسب وقتی زیبا نیستیم

image_pdfimage_print
بذارید بی حاشیه بگم من هیچوقت از چهره ی خودم راضی نیستم. نقصی توی صورتم دارم که هنوز نتونستم باهاش کنار بیام تا یه زمانی این احساس با یکسری موفقیت های تحصیلی و هنری جبران میشد. یا حداقل حواسم پرت میشد. بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp