image_pdfimage_print

هارمونی شخصیت :آخرین تک جلسه آزاد دوره “شخصیت سالمتر من” را از دست ندهید

خودتخریبی را که کنار بگذاریم ، کم کم شخصیت مان سالم میشود ولی هنوز فاصله عظیمیست بین سلامت شخصیت و شکوفایی آن. در این جلسه بحث ما درباره شکوفایی و هارمونی شخصیت است و ساعاتی درباره ویژگیهای اینجور آدمها صحبت خواهیم کرد ، آدمهایی که الزاما مال و منال زیادی ندارند ف مردکهای آن چنانی ندارند یا اگر دارند نیازی به بزک دوزک ندارند ، آدمهایی که بدجور خودشان هستند و خودشان هم بدجور به دل میشیند

آدمهایی که هارمونی شخصیت دارند !