image_pdfimage_print
معرفی فیلم و کتاب

معرفی کتاب نوازش روح

کتاب «نوازش روح» نوشته آقای سهیل رضایی، پزوهشگر و مدرس روانشناسی عمقی است که شامل جملات کوتاه ایشان به همراه عکس های خاص و با چاپی خاص، ازکتاب فروشی ها و همچنین سایت انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی، قابل تهیه است. ایشان در مقدمه کتاب این طور کتاب را معرفی کرده اند: