سایت دکتر شیری

همه مطالب ارسال‌شده در برچسب نبوغ عاطفی

image_pdfimage_print
رابطه عاطفی در زندگی هر کسی مهم است ، داشتن سواد عاطفی احترام همه را برای شما بر می انگیزد است ، ما در این دوره حاصل 14 سال تجربه دقیق بالینی و مطالعاتی و کلاسداری را ارائه میکنیم . بیشتر بخوانید

رابطه عاطفی در زندگی هر کسی مهم است ، داشتن سواد عاطفی احترام برانگیز است ، ما در این دوره حاصل 14 سال تجربه دقیق بالینی و مطالعاتی و کلاسداری را ارائه میکنیم .سواد عاطفی، هوش عاطفی ، وابستگی سالم و ناسالم ، مهرطلبی مهرطلبی و باجگیری عاطفی ،رهایی از آن ، برخورد با معشوق خودشیفته خیانت ، لغزش ، تفاوتها ، پیشگیری ، عبور تکنیکهای پیشرفته دریافت و ارسال محبت سالم، ترک اعتیاد عاطفی مهارتهای مدیریت عاطفی ، ابراز صمیمیت( 10 تکنیک) درست دعوا کردن، حل تعارض ، پس از دعوای عاطفی ، رفع سوء تفاهم ، دلجویی با حفظ عزت نفس بیشتر بخوانید

تنهایی فلسفی جزئی از فردیت شماست و همین تنهایی شما رو بعنوان یک شخص خاص از تمام عالم متمایز میکنه. بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp