image_pdfimage_print

بیلیارد و زندگی

من بیلیارد را دوست دارم به خاطر دلایل استعاری زیر….شایدم اصلا اینها فقط برداشتهای خودم باشه و هیچ ربطی به بازی اصلی نداشته باشه ولی یه بار خوندنش باعث میشه […]

یک خطای بزرگ در آدمهایی که میخواهند توانگر بشوند

اکثرا درباره موفقیت توهمی توسط رسانه ها و کتابهای ایجاد میشود که خطرناک است. با نشان دادن افراد خیلی موفق به ماو به ویژه بخش مرتفع آنها و نشان ندادن روزهای گند و شکست خورده ایشان ، وهمی در ما ایجاد میشود که انگاری کسانی یا راههای در زندگی هست که از اول با سرعت میشه در آنها پیش رفت.

نبوغ زندگی(کارآفرینی و ثروت)

قدم اول برای مدیریت مالی زندگی خود را بردارید ( ادامه کلاس نبوغ زندگی بدون پیش نیاز)

کثر مردم با آغاز سال نو، نو نوار میشوند. اول از منزل و دفتر کار و …بعد اگر توانگر باشند به درون خود نیز میرسند و این مفهوم عید کردن است. دوره نبوغ زندگی بهانه ایست برای بعضی نو کردنهای پرفایده و کم هزینه

نبوغ زندگی(کارآفرینی و ثروت)

وقتی پیش بینی های دوپامین درست از اب در می آید

اولین روز زمستان ۹۱ در جمع گرم و صمیمی جمعی از عزیزان در موسسه توانگری طوبی ، دومین جلسه از کارگاه تصمیم گیری برگزارشد.دراین جلسه که حدود سه ساعت بود به مباحث و موضوعات زیر پرداختیم:

– خطاها و تله های تصمیم گیری که بخش عمده ای از جلسه را به خود اختصاص داد.