image_pdfimage_print
همه مطالب وبلاگ

آیا مولوی اهل تسنن نسبتی با حسین بن علی داشته است؟

مولوی ارادت خاصی به حسین بن علی داشته است.هم در بحث شهیدان الهی هم در نوشته های خود اشاراتی لطیف به عظمت حسین بن علی داشته است . اما در یکی از داستانهای مثنوی واقعا طوفانی بپا میکند و غفلت عزاداران حلب را از شمر و یزید فعلی به باد انتقاد میگیرد

دل نوشته

دل نوشته سحری ۱۳- مستان سلامت میکنند

جایی داشتم درسی می گفتم در مورد ویژگی انسان سالم. گفتم انسان سالم هم قدرت تعشق دارد هم قدرت دریافت عشق دارد و هم قدرت اشمئزاز. می تواند متنفر باشد. در برابر یک پیشنهاد بی شرمانه می تواند متنفر باشد. می تواند کراهت داشته باشد برایش این که من هم تن بدهم به روزمرگی هایی که همه دارد ان آنها از هم سبقت می گیرند. ما مردم خاصی هستیم. ما مردمی هستیم که قصه های متفاوتی داریم. ما مردمی هستیم که در گرم ترین هوای این سالها، آب شرب و لوله کشی بعضی مناطقمان قطع شده است. بعد تازه فهمیده ایم که ما سه برابر استاندارد جهانی آب مصرف می کنیم. ما ۲۵۰۰۰ کشته جاده ای داریم.