image_pdfimage_print
MBTI

۶ نوع ارتباط شما قابل ارتقا است

شخصیت شناسی با شیوه های مدرن ، ما را در ۶ نوع رابطه کمک میکند روابط شخصی ( نامزد / همسر/ فرزند ) و روابط سازمانی ( همکار/ مدیر/ مراجع).
کمترینش اینست که بخشهای خوبمان را اشتباهی ویرایش نکنیم و در روابطمان درست مساله بقیه را ادراک کنیم و اشتباه نکنیم.

دوره های آموزشی

دو تک جلسه خوب : مردان هرمسی و آپولویی

مردان هرمس تایپ

فکر میکند همیشه وقت دارد…نه در عشق نه در تحصیل نه در کار نه در هیچ رابطه ای ثبات ندارد (نوجوان ابدی)

خدای مذاکره و سخنوری
مردانی که انرژی های این آرکتایپ در آنها با شدت بیشتری حضور دارند، معمولا انسانهایی با ذهنی سریع و پویا هستند که در زمینه ها و محیط های مختلف و شاید به ظاهر متضاد، رفت و آمد دارند

MBTI

ثبت نام بیست و هفتمین کارگاه شخصیت شناسی به شیوه MBTI “در قزوین ” (با استانداردهای بین المللی موسسه CPPبرای عموم)

بعد از مدتها تصمیم گرفته بودم برای افزایش حقوقم به مدیرعامل شرکت نامه بزنم. با کمی تامل فهمیدم بهتر است با تیپی مثل ایشون که برونگرا و شهودی هستند و البته منظم، غیر از نامه نگاری دیداری حضوری نیز باید موثر باشد. وقتی از دفترشون گرفتم و در کمتر از ۳ دقیقه صحبتم را کردم. سعی کردم تصویر بزرگتر از حقوق افزوده را بهشون نشان دهم و بعد نامه را تحویل دادم. برای این سه دقیقه ساعتها فکر کرده بودم. دوره MBTI را گذرانده بودم و البته در ناباوری همکارانم موفق شدم ۳۰% ترفیع دریافتی بگیرم

وبلاگ

تست Woolger برای تیپ شناسی زنانه

ه استحضار علاقه مندان مباحث تیپ شناسی زنانه میرساند که تست Woolger توسط خانه توانگری اجرا میشود

تست Woolger ، تست معتبر( valid )تیپ شناسی زنانه یونگی میباشد که ۶ انرژی آرکتایپی هرا ( همسرالگویی)، آفرودیت ( زیبایی دوستی) ، دیمیتر( مادری) ، پرسفون ( دختر الگویی) ، آتنا( خردمحوری در زن) ، آرتمیس( استقلال طلبی زنانه ) را به صورت یک پروفایل روانی در یک خانم گزارش میکند
این تست در ۱۴ دسته سوال شش تایی به بررسی همه جوانب زندگی یک زن میپردازد و در نهایت اعدادی بین ۴۲ تا ۱۴- در هر آرکتایپ ازائه میکند و چرخه آرکتایپی در اختیار آزمون دهنده میگذارد

مطالب شخصیت شناسی

آخر هفته ای متفاوت

اگر مردی را دوست دارید که خوش صحبت و و تیز ذهن و بذله گو است و دوست دارید همسرتان باشد ، حتما احتیاط کنید که مبادا بخشهای تاریک شخصیت HERMES در زندگیش باشد. این انرژی در زندگی مرد او را در طیفی عجیب از استعداد مینهد که از یک کلاهبردار خوش فکر تا معلمی استثنایی نوسان دارد.