image_pdfimage_print
دوره های آموزشی

همسفر تنها نرو ( ثبت نام )

در قزوین مراسمی داریم به نا آستانه بوسان که سنتی عجیب دارد. پسر صبح عروسی در خونه دختر میرود که او را به آرایشگاه و عکاسی و …ببرد. خانواده عروس صبحانه مجللی به داماد جدید میدهند و داماد چهارچوب در خانه پدرزن و مادرزن را بوسه میزند به پاس زحمتی که در همه این سالها برای پرورش این دسته گل کشیده اند ، نگاه مادر در پایان ای مراسم و وقتی دخترش را روانه آرایشگاه میکند ، عجیب پر معناست. بخشی از سفر زندگی این دو زن آغاز میشود، دختر در مسیر فردیت و مادر در مسیر یافتن خرد فقدان