image_pdfimage_print

اینجا دانشگاه بود یا دبیرستان؟

چند هفته پیش به دعوت یک دانشگاه خوب رفته ام شهرستان. بانوی خوش فکری که سازماندهی این برنامه را کرده بودند یکسالی بود که پیگیر تشکیل این جلسه بودند و حقا زحمت زیادی کشیده بودند و خیلی تذکرات راهگشایی برای موفقیت برنامه تعبیه کرده بودند. وقتی رسیدم سر در دانشگاه دیدم چند تا دانشجوی با ادب تقریبا خردار منتظر ایستاده اند به استقبال بیایند و همه چیز خیلی خوب و خشو انجام شد ولی من بعد مراسم دیدم حالم خوب نیست! وقتی ردیابی کردم فهمیدم چمه!