سایت دکتر شیری

همه مطالب ارسال‌شده در برچسب زئوس، پوزیدون ، هادس، هرمس، آپولو،آرس، دیونیسوس،هفائستوس،دیمیتر،هرا،پرسفون،آفرودیت،هستیا،آتنا،آرتمیس،کهن الگو

image_pdfimage_print
شخصیت شناسی آرکتایپی ( کهن الگویی) شیوه ایست منحصر به فرد که انرژیهای روانی مردانه و زنانه را معرفی میکند. با یادگیی این مفاهیم که برگرفته از آثار پروفسور یونگ است ، بهتر خواهیم زیست و به مردم و مشتریان و همسر و خانواده خویش کمتر آسیب خواهیم زد و بهتر خدمت خواهیم کرد بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp