همه مطالب ارسال‌شده در برچسب روانشناسی اجتماعی

جلسه ششم مقدماتی بر روانشناسی اجتماعی به موضوع محبوبیت پرداخت. جلسه بعدی یکشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۴خواهد بود و ادامه همین بحث است و ورود برای عموم آزاد است ( اتوبان حقانی، خروجی مجموعه ورزشی شهید کشوری )

Slide1

Slide3 Slide4 Slide5

Slide6

تصویر مرد جذاب ولی خطرناک مثل قصی پسر کوچک صدام


کلیه اسلایدهای درسی مقدماتی بر روانشناسی اجتماعی بیشتر بخوانید