image_pdfimage_print
دغدغه های اجتماعی

از یائسگی تا درسهای زندگی دانشجویی !

چه شکرفروش دارم که به من شکر فروشَد/// که نگفت عذر روزی که”برو شکرندارم”

به دانشجویان درباره این گفتم که درس را جدی بخوانند و رشد کنند و لذت از زندگی ببرند ولی برای ثانیه ای فراموش نکنند که نباید مثل بقیه مردمان فقط عمرشان را بگذرانند…آنها باید عمرشان را بسازند