image_pdfimage_print
نبوغ زندگی(کارآفرینی و ثروت)

وقتی پیش بینی های دوپامین درست از اب در می آید

اولین روز زمستان ۹۱ در جمع گرم و صمیمی جمعی از عزیزان در موسسه توانگری طوبی ، دومین جلسه از کارگاه تصمیم گیری برگزارشد.دراین جلسه که حدود سه ساعت بود به مباحث و موضوعات زیر پرداختیم:

– خطاها و تله های تصمیم گیری که بخش عمده ای از جلسه را به خود اختصاص داد.