image_pdfimage_print
معرفی فیلم و کتاب

معرفی فیلم سرزمین موعود PROMISSED LAND-2013

ماجرا بر میگردد به یک شرکت عظیم انرژی به اسم Global Crosspower Solutions که کارش استخراج گاز از منابع زیرزمینی است . شرکت دو مذاکره کننده قدرتمند خود را به مزارع پنسیلوانیا میفرستد ( مت دیمون در نقش استیو باتلر و McDormand در

نقش سو تامپسون ) که بناست با مزرعه داران صحبت کنند و آنها را متقاعد کنند که اجازه حفاریهای عمیق را در ازای گرفتن اجاره بها ، به شرکت بدهند