image_pdfimage_print

دو پیاله مثنوی- اردیبهشت ۹۳

“یکی از شاگردانم در یکی از جلسات درس گلشن راز درست تکیه نداده بود و کمی کج نشسته بود. در پایان درس به زعم ناراحتی کمرش، ازش علت را جویا شدم گفت : سر درس ، خانمی زیباروی پشتم نشسته بودند و ادب حکم میکرد به زیبایی پشت نکنم .”

دل نوشته

دو پیاله مثنوی : اگر جایی هستی که داری تشنگی کسانی را سیرآب میکنی

بنابراین در سفر زندگی اگر جایی هستید که دارید تشنگی جان کسانی را برطرف میکنید، در مسیر مردانی چون مولوی هستید و در راه رساندن آب به اهلش و این یعنی مراقبت کردن از خود در برابر اتلاف وقت ناشی از رفع اشکال نقادانی که قصدشان رفع تشنگی نیست بلکه مطرح کردن خود است. مولوی این را نیز از قرآن آموخته است که اهل امن و ایمان، کسانی هستند که اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما، مومن کسیست که در برابر جاهلین به سلامی بسنده میکند…همین و بس.