image_pdfimage_print
جالب

دوباره آغاز کن ، فیلم سینمایی begin again 2014

چرا فیلم جذب است ؟جالبی فیلم در اینست که سفر قهرمانی چهار نفر را همزمان روایت میکند و شخصیت پوزیدون دراین فیلم به زیبایی توسط مارک روفالو نمایش داده میشود؛ یک پوزیدون محض که در خانواده چگونه عشق و درهمشکستگی را تجربه میکند.