image_pdfimage_print
دوره های آموزشی

کلاس شخصیت سالم تر من- دوره بهار ۹۴

اگر قدرت “نه گفتن” ندارید ، در جلسه اول برای همیشه بحث اعتماد به نفس و جرات ورزی را خواهید آموخت. دوستی دارید از خود متشکر ، تو جلسه “خود شیفتگی ” متوجه میشوید از چه چیزی رنج میبرد ؛ حتما در زندگیتان پیش آمده که با اعتیاد عاطفی یا گدایی محبت یا “عشق به هر قیمت “روبرو شده اید، این بحث را در جلسه “مهر طلبی” فراخواهید گرفت . میلیونها آدم موفق در دنیا هستند که از “کمال طلبی منفی” رنج میکشند و وقتش است که از این بلا خلاص شوند . اگر شما هم مثل قبلا ما ، کارهای مهم را بناست از شنبه(!) آغاز کنید ، جلسه “اهمال کاری” را از دست ندهید