سایت دکتر شیری

همه مطالب ارسال‌شده در برچسب خانه خرد مشهد، آقای رجب زاده، هدیه توتونی

image_pdfimage_print
سالهاست که از مشتریان ثابت کتابفروشی امام واقع در چهارراه دکترا در مشهد هستم و به نظرم نمی توان مشهدی بود و اهل کتاب و قلم، اما این "خانه خرد" رو نشناخت و البته میزبان گرامی و خردمند اون... آقای رجب زاده رو، شخصیتی درونگرا، باهوش و خستگی ناپذیر که با روی خوش و لبخند ملیح همیشگی شان انرژی زیادی به مراجعین می دهند. بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp