چرا هیچ خبری نیست ؟

the-big-screen-as-london-2012-countdown-beginsمیدان ترفالگر لندن- بازیهای جام جهانی 2010

شهرداری پراگ ( مثل خیلی از شهرهای اروپایی) از مرحله نیمه نهایی بازیهای جام جهانی 2010 به بعد کار جالبی کرده بود:  در میدان اصلی این شهر زیبا که از قضا بزرگ هم نبود ؛ به اسپانسری هیوندا ؛ یک اسکرین بزرگ نصب شده بود که مسابقات فوتبال را از آن پخش میکردند. نزدیک به 15-20 هزار نفر بازی را ایستاده یا نشسته کنار هم میدیدند و باهم میخندیدند و هورا میکشیدند یا تاسف میخوردند که فلان فرصت گل از بین رفت .

Manchester_big_screenاسکرین بی بی سی در منچستر

من خودم بازی اسپانیا – آلمان را در این میدان دیدم و از قضا  بین تماشاگران آلمان ایستاده بودم( که در تمام طول مسابقه چه تشویق باحالی میکردند و چه سرودهایی میخوندند) اسپانیا آن بازی را برد و تا یکی دو ساعت جشن و شادی در میدان بود و طرفداران تیم بازنده نیز خیلی آروم متفرق شدند…بسیار تجربه استثنایی بود از نظر شادی و اندورفین و لذت حتی برای منی که نه آلمانی بودن نه اسپانیایی
—————————
ما از نظر شهری نهایت کاری که با شرکتهای بزرگ از نظر تبلیغاتی میکنیم ، اجاره بیل بورد  است. میشه هوشمندانه در ایران ، شهرداریها به بانکها و LG و سامسونگ و … پیشهاد بدهند که از این کارهای تبلیغاتی با مسوولیت اجتماعی  بکنند( مثل پروتکل EFQM)  جام جهانی فرصت بزرگی برای تخلیه مثبت هیجانی مردم ایران است ولی  دو هفته مونده به آغاز این اتفاق بزرگ جهانی ، هیچ شوری نه در رسانه نه در شهرها وجود ندارد.
فرصتی استثنایی که داریم از دست میدهیم

maple_leafs_square.jpg.size.xxlarge.promo