image_pdfimage_print
جالب

تحلیل روانی مذاکرات نیویورک + زبان بدن تیم روحانی در نیویورک با عکس

از تحریم ایران بیش از ۲۲ کشور مستقیم و غیر مستقیم منتفع میشوند. ( فروش با قیمت بالاتر اجناس و کارآفرینی ملی ( چین و هند ) ، تکنولوژی ، امتیاز در خرید ارزان نفت و گاز گرفتن( چین و هند ) ، استفاده از ترانزیت ( کردستان عراق، ترکیه ، دوبی ، آذربایجان)
بسیاری از باندها و مافیاهای قاچاق در تحریمهایی از این دست بسیار سود میکنند . این نوع انتفاع ، افرادی در داخل دارد که فقط در شرایط اینطوری میتوانند سودهای میلیارد دلایری به جیب بزنند ( ماجرای دزدیهای بانکی و اخیرا رییس شرکت ملی مس ایران زمان آقای احمدی نژاد )