سایت دکتر شیری

همه مطالب ارسال‌شده در برچسب اینجا ایران است

image_pdfimage_print
جان انسان نیاز به خلوتی دارد از آدم ها ،روابط و اندیشه هاپاییز معادل میانسالی زندگی انسان استخیلی ها کراهت و ترس دارند از اینکه جوانیشان تمام شود اما میانسالی زیبایی های خاص خود را دارد بیشتر بخوانید

میتوان همیشه موسیقی شش و هشت گوش کرد ولی اگر درک موسیقی کلاسیک یا سنتی نداشته باشیم ، هرگز به مفهوم هارمونی نخواهیم رسید.چنانکه دیدگان آم باید تناسب ببیند تا متناسب بشود بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp