image_pdfimage_print
آنچه پدر و مادرتان به شما نگفتند

نکاتی که پدر و مادرتان نگفتند : خانم شما یه پا شوهرید ، تعارف نکنید !

شما زنی موفق هستید از نظر کاری و تحصیلی ؛ موفقیتی که جنسش مردانه است . دیر ازدواج کرده اید و دیر هم مادر خواهید شد .
به نظرم شما نقش شوهر را دوست دارید بازی کنید ولی اسمتان همسر است !
با مرد ضعیف تر از خودتان ازدواج کرده اید و این را از اول هم میدونستید ولی این فریب را به خودتان دادید که مردتان را تربیت میکنید ( حداقل در پشتکار و بیزینس و …..)

امتداد زناشویی

الکی ازدواج نکن اگر بلد نیستی

ازدواج اطمینان برات درست می کنه که این زن یا مرد مال تو هستش مال خود خودت، اون موقع هست که فکر می کنی همیشه وقت دارم بهش محبت کنم، همیشه وقت هست که دلش رو به دست بیارم، همیشه می تونم شام دعوتش کنم اگر الان یادم رفت