سایت دکتر شیری

همه مطالب ارسال‌شده در برچسب اطاعت پذیری و استنلی میلیگرم

image_pdfimage_print
حث پیرامون نحوه همرنگی در جامعه و اشکال اطاعت پذیری صحبت کردیم.فیلم اوریزینال ازمایش استنلی میلیگرم نیز برای حضار پخش شد که چگونه افراد بسته به میزان اطاعت پذیری خود، میتوانستند جلوی وجدان خود را بگیرند یا نتوانند بیشتر بخوانید
 
داتیسNiligo: smart home WiFi-enabled 16 Million Color LED Lamp