image_pdfimage_print
دوره های آموزشی

دوره سفر زندگی ۳ بدون پیش نیاز ثبت نام میکند

عقده مادر MOTHER COMPLEX چیست و چگونه عقده مادر میتواند یک زندگی را نابود کند ؟
چرا عقده مادر تا همیشه زندگی ما را تهدید میکند؟
چرا آرکتایپ FOOL ( ابله درون ) برای تعادل زندگی ما لازم است ؟
مرد شدن سه مرحله ای ( رابرت جانسون )
پرسشهای زندگی ، رضایت از زندگی