image_pdfimage_print
دل نوشته

رو به قبله

رفته ایم مسافرت سرراه ویرمان می گیرد! یک سرویس بهداشتی بین راهی را نگاهی بیاندازیم. بیزبیز می رود تو جیشش را بکند اما صدای خنده اش بلند می شود. من متعجب با خنده زورکی به کسانی که پشت در توالت صف بسته اند شرمندگی تحویل می دهم

معرفی فیلم و کتاب

تحلیل آرکتایپی فیلم سعادت آباد

دیشب رفتیم فیلم سعادت آباد را دیدیم نحلیل آرکتایپی آقای بی نیاز و خانم هاشمی نیک در شماره ۱۴ ابان همشهری جوان من را بر آن داشته بود که حتما فیلم را ببینم. قبلش هم از هر کی پرسیده بودیم این فیلم چه جوریه اینقدر نظرات متناقض شنیده بودیم که راهی نبود جز اینکه زود بریم ببنیم فیلم را

انتخاب و ازدواج

یه همچین دختر شجاعی میخوام

من توی موقعیت دشواری از زندگیم هستم.در حالی که همه چیز خوب به نظر میرسه،احساس میکنم بخاطر شکست های عاطفی پیاپی که تجربه کردم توانایی برقراری ارتباط با جنس مخالف رو از دست دادم،بدبینی دائمی که نسبت به مردها داشتم بیشتر از قبل شده…

دغدغه های اجتماعی

طوفان دکتر عشایری

در مدرسه تیزهوشان ما اتفاقی که افتاده بود، این بود که یک دختر همکلاسش را هل می دهد جلوی ماشین تا خودش شاگرد اول شود یا بعضی دانش آموزان، کتاب های حل مسائل را از کتابخانه مدرسه جمع می کنند تا دیگران دسترسی نداشته باشند مسائل را حل کنند. این دیگر رقابت نیست. حسادت است. شادی من در ناشادی دیگری است