WHO IS MY “JUNG” conference

فردا صبح 12 نوامبر در British library لندن ، هر 5 مکتب یونگی بریتانیا به دعوت Association of Jungian Analysts کنفرانسی جالب را برگزار خواهند کرد که من نیز افتخار شرکت دارم و میخواهم براتون گزارش کنم : WHO IS MY JUNG

 

  1. Association of Jungian Analysts
  2. British Jungian Analytic Association
  3. Guild of Analytical Psychologists
  4. Independent Group of Analytical Psychologists
  5. The Society of Analytical Psychology

همچنین سخنرانان بزرگی فردا در سه پنل صحبت خواهند کرد که من براتون گزارش خواهم کرد که لذتش را ببرید.( قول داده بودم تک خوری نکنم ) در اینستاگرامم instagram.com/alirezashiri

به امید رشد بیشتر همه علاقه مندان علم در کشور عزیزمان